Home » Roulette

Roulette

Spillet roulette er så nærme et sjansespill som du kan komme, og dette spillet passer ypperlig for alle de som vil ha en virkelig kasino opplevelse. Roulette handler i bunn og grunn bare om flaks, men dette vil ikke si at du ikke kan forbedre dine endelige vinnersjanser. Disse strategiene handler derimot egentlig ikke så mye om selve utfallet av spillet, men mer om å satse smart.

Spill mot din egen flaks

Når du spiller roulette så vil du ikke spille mot noen andre enn deg selv og din flaks. Selv om det er andre spillere rundt bordet, og at huset også kan vinne så spiller du mest mot deg selv. Huset vil så klart ta dine innsatser når du taper, men de spiller allikevel ikke mot deg. Spillet handler om å tippe på hvor på et hjul en liten hvit kule vil lande, og dette er noe som i utgangspunktet er umulig å beregne seg frem til.

Når du spiller så kan du satse på hva du vil, bortsett fra på husets ett eller to felt, som er grønne. Det du kan satse på er enkelte nummer, en farge, partall eller oddetall, eller på en rekke av nummer. Dette velger du selv, men desto flere nummer du satser på jo mindre blir gevinsten din når du vinner. Hvis du satser på halvparten av de tilgjengelige numrene og vinner så vil du doble din innsats.

Amerikansk og Europeisk roulette

De to vanligste typene av roulette er den amerikanske versjonene, og den som kalles europeisk, eller fransk, roulette. Forskjellen ligger i utformingen av selve hjulet som spillet foregår på. I amerikansk roulette så har hjulet 38 ulike felt som kulen kan lande i. 18 felt som er røde, 18 felt som er svarte, og to grønne felt. De grønne feltene er alltid huset sine felt, og disse kan du ikke satse på. Det vil si at dersom kulen havner i et av disse grønne feltene så vil huset vinne, og du vil tape.

I europeisk roulette så er utformingen nesten den samme, bortsett fra at det totalt kun finnes 37 felt. Grunnen til dette er at huset kun har ett grønt felt, og ikke to. Dette gjør at huset sine sjanser til å vinne vil bli mindre, og dermed så er dine sjanser til å vinne større. For deg som spiller så er det dermed en fordel å spille på den europeiske versjonen.

Sjansespill med strategi

Når du spiller så er det umulig å forutsi hvor kulen vil lande, da det teoretisk sett er like stor sjanse for at den vil lande i hvert av de 37 eller 38 feltene på hjulet. Dette gjør det vanskelig å ha en strategi for hva du skal satse på, og dermed så er det umulig å forbedre dine sjanser til gevinst på hver enkelt spinn på hjulet.

Dette vil ikke si at det ikke finnes strategier for å spille dette spillet, for det finnes. Strategiene i seg selv handler ikke så mye om hvor kulen kommer til å lande, men mer om sannsynligheten for hvor uflaks du kan ha. Du satser altså ikke så mye på utfallet av spinnet, som utfallet av din flaks.

Sats smart for å vinne

Det å spille på kun ett nummer er det de færreste som gjør, og grunnen til dette er ganske opplagt. Det er ikke så sannsynlig at du vil tippe riktig, i hvert fall ikke mer enn en gang. De aller fleste som spiller roulette satser derfor på halvparten av de tilgjengelige numrene. På svart eller rødt, eller partall eller oddetall, eller på alle tall over 18, eller alle tall på 18 eller mindre. Hvordan du velger å dele opp numrene slik at du satser på totalt 18 nummer er likegyldig.

Videre så er poenget at siden du satser på 50% av de tilgjengelige feltene som du kan satse på så er sannsynligheten for at du vinner på litt under 50%. Hvor mange prosent dette vil bli helt nøyaktig avhenger av om det finnes ett eller to grønne felt som tilhører huset. Poenget er at dine vinnersjanser er ganske gode. Når du vinner så kan du gjenta innsatsen, og da har du jo vunnet, så da er alt som det skal. Det er nå du taper at det begynner å bli spennende. Det er nå du vil begynne å spille på din uflaks.

Ved neste innsats så må du øke denne med minimum en innsats. Dette vil si at du minimum må doble den innsatsen du spilte med, slik at du når du vinner vil vinne tilbake det du tapte i første runde. Hvis du skulle tap igjen så må du igjen fortsette å enten doble din innsats, eller i det minste legge på den opprinnelige innsatsen. Grunnen til at dette gjøres er som sagt for å vinne tilbake det du har tapt så langt, og fordi sannsynligheten tilsier at du før eller siden vil vinne, da dine nesten 50% sjanse til gevinst må slå til før eller siden. Det er rett og slett ikke sannsynlig at din uflaks vil vare så lenge.